This is Lundix IT

Lundix IT erbjuder systemutveckling på främst UNIX och Linux. Allt från design till färdig produkt. Specialistområde är automationslösningar för hem, fastighet, VA-verk, kärnkraftverk och tåg. Men vi hjälper gärna till med lösningar inom helt andra områden. Uppdragen kan sträcka sig från design och utveckling av appar och webbsidor till anpassningar i avancerade industrisystem.

Lundix IT drivs av Göran Lundquist som har mångårig erfarenhet av IT-branschen.

Göran Lundquist

Göran är utbildad civilingenjör och har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv med datoriserade automationslösningar. Som tidigare anställd på Cactus UniView AB har han mer än 25 års erfarenhet av all typ av systemutveckling. På Cactus ansvarade han för utvecklingen av Cactus olika system för övervakning och styrning av vatten-, industri-, energi- och järnvägsanläggningar.

Hans främsta expertområde är systemutveckling i C, GTK, Motif, X11 och DataViews på UNIX/Linux. Under årens lopp har han även skaffat sig stor erfarenhet av systemadministration av UNIX/Linux-miljöer, High Availibility, CM, testverktyg, Javascript, Fortran och Python.

Han har varit delaktig i ett stort antal kundprojekt och har där haft rollen som både utvecklare, projektledare och utvecklingsansvarig. Han har även bidragit med teknisk experthjälp vid systemförsäljning och anbudsarbete.

Några exempel på kunder han har jobbat med är Pharmacia, OKG, Forsmark, SL, Trafikverket samt ett stort antal svenska och norska vatten- och avloppsverk.

Visa Göran Lundquists profil på LinkedInGå till Göran Lundquists profil

Varför namnet Lundix?

Namnet Lundix är en lek med bokstäverna i Lundquist, UNIX och Linux. Alltså kort och gott Lundquist UNIX- och Linuxexperten.