Lundix IT:s uppdrag

Nedan visas några exempel på utförda uppdrag.

Foto: Lokalbanen

Lokalbanen, Danmark

Lokalbanen A/S i Danmark sköter dagliga tågtrafiken på Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen och Lille Nord. Driften övervakas från en gemensam tågledningscentral i Hillerød.

Lundix IT har på uppdrag för Cactus UniView hjälpt till att uppgradera Lokalbanens äldre UNIX-baserade tågledningssystem till senaste version av Cactus TMS som bygger på en modern Linux-baserad teknikplattform.

Foto: OKG

O2, OKG

Kärnkraftreaktor O2 på OKG genomgår från 2013 ett mycket omfattande moderniseringsarbete för att framförallt höja säkerheten och öka effekten.

På uppdrag för Cactus UniView har Lundix IT hjälpt till med att bygga ut O2:s befintliga mätdatorsystem med nya mätnoder och I/O för att ge möjlighet till anslutning av mätsignaler från de nya processdelarna. Mätdatorsystemet är levererat av Cactus och har mätnoder från RTP. Motsvarande system finns även på OKG O3 och Forsmark F3.

Foto: Roslagsbanan, SL

Roslagsbanan, SL

Den smalspåriga järnvägen Roslagsbanan i Stockholm ägs av SL. Banan utgår från Stockholms östra station och delar sig på tre linjer mot Kårsta, Österskär och Näsbypark. Tågdriften sker sedan många år med hjälp av ett Cactus TMS-system.

Lundix IT har på uppdrag av Cactus UniView hjälpt till med utveckling av ett Lokalmanöversystem (LMS) som gör det möjligt att lokalt på varje station ta över tågdriften. LMS-systemet tjänar främst som backup till det ordinarie trafikledningssystemet (TMS) men kan även användas för tester vid ombyggnation och utbildning av tågledare.